Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

ACCU-CHEK İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ (“GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI”)

Son Güncelleme Tarihi: 26.03.2021

Roche Diagnostics Turkey A.Ş. (“Şirket”), olarak kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanmasına önem veriyor ve konuya en üst düzey hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda Şirketimizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için, gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığını sizlerle paylaşmak isteriz.

Bununla birlikte, 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinize yönelik gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetleri kapsamında sizleri doğru şekilde bilgilendirmek, hukuki yükümlülüğümüz olmasının yanı sıra, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Şirketimizin benimsemiş olduğu  anlayışın da en önemli parçalarından birisidir.

Bu kapsamda işbu Politika, Şirketimize ait, https://www.diya-log.com/ internet sitesi (“Site”) üzerinden siz ziyaretçilerimize/kullanıcılarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYOR; HANGİ AMAÇLARLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK İŞLİYORUZ?

Site üzerinden hangi kişisel verilerinizin, ne şekilde elde edileceği, işleme amacı ve işlemeye dayanak olan hukuki sebebi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri

Elde Edildiği Bağlantı

İşleme Amacı

Hukuki Dayanağı

Trafik verileriniz

https://www.diya-log.com/ ve diğer devam bağlantıları

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça ön görülmüş olması (KVKK, md. 5/2 (a))

Ad, soyad, elektronik posta adresi, şifre, telefon numarası, cinsiyet bilgisi (tercihe bağlı), şehir, kurum

https://www.diya-log.com/user/register

Site üzerinden üyelik oluşturmanızın sağlanması

Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası (KVKK, md. 5/2 (c))

Ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası

https://www.diya-log.com/user/register

Elektronik itcari ileti gönderimi

Açık Rıza (KVKK, md. 5/1)

Elektronik posta adresi, şifre

https://www.diya-log.com/user?destination=home

Üyelik girişi yapmanızın sağlanması

Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası (KVKK, md. 5/2 (c))

Ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, teslimat adresi, ürün bilgisi

https://www.diya-log.com/accu-chek-kan-sekeri-olcum-cihazi-talep-formu

Accu-Chek Kan Şekeri Ölçüm Cihazı talebinizin alınması

Accu-Chek Kan Şekeri Ölçüm Cihazı talebinizin (bedelsiz ürün tedariği) karşılanması (KVKK, md. 5/2 (c))

Ad, soyad, elektronik posta, teslim tarihi, ürün bilgisi

https://www.diya-log.com/accu-chek-kan-sekeri-olcum-cihazi-teslimat-tutanak-formu

Accu-Chek Kan Şekeri Ölçüm Cihazının tarafınıza teslim edildiğinin tutanak altına alınması

Accu-Chek Kan Şekeri Ölçüm Cihazının tarafınıza teslim edildiğinin, operasyonun yönetimi kapsamında tutanak altına alınması dair Şirket’in meşru menfaatinin sağlanması (KVKK, md. 5/2 (f))

Mesaj içeriğinde paylaştığınız bilgiler https://www.diya-log.com/peer-connect Eğitim hemşirelerinin birbiriyle eğitim amaçla iletişim kurabilmesi Sizlere ait temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, ürünlerin en verimli şekilde çalıştırılmasına ve sorularınızın yanıtlanmasına ilişkin Şirket'in meşru menfaatlerinin sağlanması. (KVKK, md. 5/2 (f))

 

Site Üzerinden Gerçekleştirilen Çerez Kullanımları

Çerez Türü/Toplanan Veri

Çerezin İşlevi ve Kullanımına İlişkin Açıklama

Çerezin Kullanılmasındaki Hukuki Sebep

İstatistik Çerezleri/ Site üzerinde ziyaret edilen sayfalar ve ziyaret edilme sayısına ilişkin bilgiler

 

Bu çerezler Site’nin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz amacıyla Site trafiğini ve ziyaret sayısını ölçmemizi sağlar. Bunlar bize, hangi sayfaların en çok ve en az tercih edildiği ile kullanıcıların Site içi hareketlerini bilme imkanı sunar. Bu çerezleri üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara söz konusu istatistiklerin oluşturulmasında bize destek sağlayabilmeleri amacıyla paylaşabiliriz. Bu çerezler vasıtasıyla tüm veriler birlikte toplanır ve kişisel olarak sizinle bağdaştırılamaz. Eğer bu çerezleri kabul etmez veya devre dışı bırakırsanız, Site’yi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilme ve Site’nin performansını gözlemleme imkanımız olmaz.

Açık Rıza (Çerez kullanımına vereceğiniz onay doğrultusunda toplanmaktadır.) (KVKK, md. 5/1)

Zorunlu Çerezler/ Bu çerezler hiçbir kişisel veriyi depolamamaktadır.

Bu çerezler Site’nin çalışması için gerekli olup sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle sadece sizin, gizlilik tercihlerini belirleme, oturum açma ve/veya form doldurma gibi hizmetlere yönelik taleplerinize yanıt verebilmek amacıyla  yerleştirilir. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya bu çerezlere yönelik size uyarı gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu çerezleri engellemek Site’nin çalışmasını engelleyecektir.

Sizlere ait temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in Site’yi en verimli şekilde çalıştırmasına ilişkin meşru menfaatlerinin sağlanması. (KVKK, md. 5/2 (f))

 

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİ

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada kullandığımız çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgiye kullanmakta olduğunuz tarayıcılarda yer alan talimatlardan veya kullanmakta olduğunuz tarayıcının aşağıda yer alan simgesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir. Ek olarak, kullanmakta olduğumuz çerezleri destekleyen Google Analytics hakkında da daha detaylı bilgiye https://support.google.com/analytics linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Aşağıda anılan aktarımların gerçekleştirildiği 3. taraf özel hukuk kişileri, işbu Aydınlatma Metni’ne konu süreçler kapsamında kendilerine aktarılan kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Şirketimizin denetimi altındadır.

Yurt İçi Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verilerinizi, Site işletiminin ve altyapısının sağlanabilmesi amacıyla dışarıdan alt yapı hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcımızla; size üzerinden talep ettiğiniz ürünlerin tarafınıza gönderimi için birlikte çalıştığımız kargo firmalarıyla ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla da resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmaktayız.

Yurt Dışı Aktarım

Site üzerinden elde edilen kişisel verileriniz,  kullanılan alt yapı ve bulut tabanlı sistemler vasıtayla yurt dışında bulunan sunuculara ve; operasyonlarımızın devamlılığının sağlanması ve hizmetlerimizin bağlı bulunduğumuz Roche Grup kalitesi ve anlayışıyla yürütülmesi amacıyla Roche Grup’un İsviçre’ de bulunan mekezi, F. Hoffmann-La Roche AG başta olmak üzere Roche Grup bünyesindeki tüm global iştirakler ile paylaşılmaktadır. Söz konusu aktarımlar açık rızanıza bağlı şekilde gerçekleştirilmektedir.

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz:

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
  • 6698 sayılı Kanun’ un 7. maddesi uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi veya yok edilmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin, ilgili kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  • Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesine yönelik talepleriniz karşısında Şirketimiz, talebinizi 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirerek ve silme ve yok etme yöntemlerinden hangisini hangisinin gerçekleştirileceğine, somut olay ve kullanmakta olduğu teknik imkanlar dahilinde karar verecektir.

Yukarıda anılan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde başvurularınızı İlgili Kişi Bilgi Talep Etme Formu’nu doldurarak,

  • Esentepe Mah. Kırgülü Sok. No:4 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak; ya da
  • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçeksesiyle birlikte tarafınıza bildirilecektir.